Certifieringar

  • ISO 9001

    Företaget har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 2010. Vårt certifieringsorgan är Kiwa Inspecta.

  • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete för att kunna tillmötesgå våra kunder med snabb service och kunna leverera produkter enligt dennes krav och förväntningar.

  • Tryckkärlstillverkning enligt klass 2, DNV:GL

    Vi har arbetat sedan 2001 med att tillverka tryckkärl som uppfyller DNV:GLs krav.

  • SS-EN ISO/IEC 17020

    Företaget har varit ackrediterat sedan 2010.