Arbetsmiljöpolicy
 • Vi skall eftersträva en bra och säker arbetsmiljö.
 • Varje medarbetare inom MR Svets skall därför ges förutsättningarna att:
        - Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet.
        - Påverka sin egen arbetssituation.
        - Känna ansvar för sina uppgifter och ha de befogenheterna som krävs.
        - Utveckla sin kompetens.
        - Ta sitt eget hälsoansvar.
 • Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats. Den som är påverkad av alkohol eller droger ska omedelbart sändas hem, på ett säkert sätt.
 • Att förebygga missbruk av alkohol och droger angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en hög säkerhet för verksamheten och en bra och säker arbetsmiljö.
 • Vi skall förebygga och förhindra trakasserier.
 • Vi skall ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.
 • Vi skall ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförts är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.