Kvalitétspolicy
  • Vi skall alltid erbjuda snabb service och vara flexibla.

  • Vi ska alltid sträva efter att göra kunden nöjd genom att alltid leverera produkter enligt dennes krav och förväntningar.

  • Vi skall alltid ställa upp med rätt personal och rätt utrustning vid varje order.

  • Vi strävar efter att utföra våra order på ett säkert sätt för att alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats.

  • Vi skall ständigt arbeta med att förbättra oss och vårt ledningssystem.