Miljöpolicy
  • Vi skall följa gällande miljölagar och föreskrifter samt tillgodose kundernas behov.

  • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.

  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

  • Vi återvinner, sopsorterar och tar hand om allt miljöfarligt avfall.